สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2555

อบรมอาสาสมัครแกนนำหมู่บ้าน/ชุมชน

วันที่ 3 มีนาคม 2555 คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ได้เ้ข้าร่วมการอบรมอาสาสมัครแกนนำหมู่บ้าน/ชุมชนสุขภาพพึ่งตนตามหลักแพทย์ ทางเลือกวิถีธรรม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านดุง โดยวิทยากรจากสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ท่านอาจารย์บังอร  ดวงดุษฏีและคณะ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น