สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กศน.ตำบลบ้านดุงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านในชุมชน

วันที่ 29 สิงหาคม 2554  คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านในชุมชน มีการจัดมุมหนังสือ สื่อต่างๆตามครัวเรือน ร้านค้า และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนในชุมชนตำบลบ้านดุง


วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2554

วันที่ 23 สิงหาคม 2554  ครูกศน.ตำบลบ้านดุง (นางอรอุมา โคตรโสภาและนายเพ็ญศิลป์  ภูเด่นผา)
ได้เข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2554 ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ณ หอประชุมอเนกประสงค์ชั้น2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ของกศน.บ้านดุงจากกาบหอยร้อยประดิษฐ์ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กศน.ตำบลบ้านดุงจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น

วันที่ 22 สิงหาคม 2554 กศน.ตำบลบ้านดุงได้จัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น การทำน้ำยาล้างจานให้กับ
นักศึกษา ณ กศน.ตำบลโดยมีท่านนายกและเลขาอบต.บ้านดุงให้เกียรติร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย
ท่านนายกอบต.บ้านดุงให้กำลังใจคะวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การแข่งขันมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 18-20 สิงหาคม 2554  ครูกศน.ตำบลบ้านดุงได้เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม โดยมีท่านประเสริฐ บุญเรือง เป็นประธานในพิธีเปิด
เตรียมตัววิ่งผลัด 4 x 400 เมตรครูหญิง ของกลุ่มภูธานี

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กศน.ตำบลบ้านดุงทำการพบกลุ่ม-สอนเสริมนักศึกษา

กศน.ตำบลบ้านดุงได้ทำการพบกลุ่มและสอนเสริมนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2554 ณ กศน.ตำบลบ้านดุง

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาส 12 สิงหามหาราชินี

วันที่ 12 สิงหาคม 2554 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุงได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวโรกาส
12 สิหามหาราชินี ณ ลานสนามทุ่งศรีเมือง  เทศบาลเมืองบ้านดุง โดยมีท่านนายอำเภอเป็นประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรและทำพิธีถวายพระพรวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ร่วมต้อนรับคณะนิเทศก์กศน.ตำบลบ้านม่วง

วันที่ 6 สิงหาคม 2554 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุงได้เข้าร่วมต้อนรับคณะนิเทศก์กศน.ตำบลบ้านม่วง
ซึ่งกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการสำนักงานกศน.โดยท่านกฤติพัฒน์ แสงทองและคณะ                                นิทรรศการ มหกรรมสร้างสุขภาพ มิตรภาพ บำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฏราชกุมาร

วันที่ 28 กรกฏาคม 2554 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุงได้เข้าร่วมงานนิทรรศการ มหกรรมสร้างสุขภาพ มิตรภาพ บำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฏราชกุมาร  ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง