สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554

นิทรรศการ มหกรรมสร้างสุขภาพ มิตรภาพ บำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฏราชกุมาร

วันที่ 28 กรกฏาคม 2554 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุงได้เข้าร่วมงานนิทรรศการ มหกรรมสร้างสุขภาพ มิตรภาพ บำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฏราชกุมาร  ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น