สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2554

วันที่ 23 สิงหาคม 2554  ครูกศน.ตำบลบ้านดุง (นางอรอุมา โคตรโสภาและนายเพ็ญศิลป์  ภูเด่นผา)
ได้เข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2554 ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ณ หอประชุมอเนกประสงค์ชั้น2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ของกศน.บ้านดุงจากกาบหอยร้อยประดิษฐ์ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น