สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาส 12 สิงหามหาราชินี

วันที่ 12 สิงหาคม 2554 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุงได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวโรกาส
12 สิหามหาราชินี ณ ลานสนามทุ่งศรีเมือง  เทศบาลเมืองบ้านดุง โดยมีท่านนายอำเภอเป็นประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรและทำพิธีถวายพระพรไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น