สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพครู

    เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน  2557  คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุงเข้าอบรมพัฒนาคุณภาพครูในการจัดการเสริมสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น  ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล  จังหวัดอุดรธานี
วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

ร่วมเคารธงชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านดุง

    วันที่ 1 กันยายน  2557 คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุงเคารพธงชาติร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอบ้านดุง
วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อบรมคุณธรรม จริยธรรม

     เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม  2557  กศน.ตำบลบ้านดุง ได้จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านดุงวันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ร่วมโครงการชุมชนสำนึกรักถิ่นเกิด

    คณะครู กศน.ตำบลลบ้านดุง ร่วมโครงการชุมชนสำนึกรักถิ่นเกิด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ บ้านศรีสามารถ  หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุงวันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557

     คณะครู  กศน.ตำบลบ้านดุง ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557 ณ สนามทุ่งศรีเมืองอำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

มอบหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสารให้บ้านหนังสืออัจฉริยะ 5 สิงหาคม 2557

    คณะครู กศน. ตำบลบ้านดุง  มอบหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสารให้บ้านหนังสืออัจฉริยะ 5 สิงหาคม 2557

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วม วิชา อาเซียนศึกษา 5 สิงหาคม 2557

วันที่ 5  สิงหาคม 2557  ครู กศน.ตำบลบ้านดุง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วม วิชา อาเซียนศึกษาร่วมกับครู 
กศน.ตำบลศรีสุทโธ