สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ร่วมโครงการชุมชนสำนึกรักถิ่นเกิด

    คณะครู กศน.ตำบลลบ้านดุง ร่วมโครงการชุมชนสำนึกรักถิ่นเกิด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ บ้านศรีสามารถ  หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น