สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อบรมคุณธรรม จริยธรรม

     เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม  2557  กศน.ตำบลบ้านดุง ได้จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านดุงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น