สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ 2/2555

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้ารับการสอบ N-NET
ทั้งระดับประถมศึกษา, ม.ต้นและม.ปลาย เพื่อทำการทดสอบทางการศึกษา  ประจำภาคเรียนที่ 2/2555
ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านดุงวิทยา  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากร

คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากร   สังกัดสำนักงาน กศนงจังหวัดอุดรธานี    ประจำปีงบประมาณ 2556
ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2556  ณ โรงแรมการิน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โดยมีท่านผอ.สมปอง  วิมาโร เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้
              ผอ.สมปอง วิมาโร กล่าวเปิดโครงการและให้นโยบายในการปฏิบัติงาน

                                                       


วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อวีระ จิรเมธากร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง
 เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อวีระ  จิรเมธากร
ณ บ้านกำแมด ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
วันนี้ ทางคณะสำนักงานกศน.จังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
โดยท่านผอ.สมปอง  วิมาโร  ผอ.สำนักงานกศน.จังหวัดอุดรธานี
ท่านผอ.จิดาภา  เปตามานัง ผอ.กศน.อำเภอบ้านดุงและคณะครูกศน.อำเภอบ้านดุง 

ท่านผอ.สมปอง วิมาโร พบปะกับคณะครูและแขกที่มาร่วมงาน
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แข่งขันทักษะทางวิชาการ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 คณะครู กศน.บ้านดุง ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการรอบ Champ oF the champ     
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านดุง  โดยมีนายอำเภอบ้านดุง    ท่านศักดิ์ชัย แตงฮ่อ
เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการในครั้งนี้ ท่านรองนงนารถ  ขันประโยชน์ 
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี   ท่านผอ.กศน.พิบูลย์รักษ์   
ท่านผอ.กศน.ไชยวาน และคณะครูกศน.อำเภอสร้างคอม ร่วมเป็นเกียรติ


วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ติวเข้มก่อนลงสนามแข่ง M-SET

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 คณะครูและนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านดุง ร่วมกันเตรียมความพร้อม
สำหรับการเข้าแข่งขัน M-SET ระดับอำเภอรอบ Cham of  the cham ณ กศน.ตำบลบ้านดุง
 ไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการ, การประกวดโครงงาน, การประกวดร้องเพลง, การประกวดก็อตทาเลนต์
 ซึ่งการเตรียมความพร้อมนี้ให้กับนักศึกษาและเป็นการร่วมกันคิดหาวิธีร่วมกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆ