สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันศุกร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ สานสัมพันธ์วันผู้สูงอายุ

วันที่ 10 เมษายน 2557 คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ สานสัมพันธ์วันผู้สูงอายุ
ณ กศน.อำเภอบ้านดุง โดยร่วมขอพรกับท่านผู้สูงอายุจ้า