สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อบต.บ้านดุงสัญจรบ้านปอพาน

วันที่ 4 ธันวาคม 2555 คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ได้ร่วมโครงการอบต.สัญจร
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ณ ศาลากลางบ้านปอพาน หมู่ที่ 8 ต.บ้านดุง
โดยท่านนายกธนบุญโรจน์  เถื่อฮ้าวลาและคณะ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ

นายกธนบุญโรจน์ พบปะกับชาวบ้านปอพาน

คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุงจ้า


จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น