สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

วันที่ 29 มกราคม 2556 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง    ได้เข้าร่วมประชุมวางแผน
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ กศน.ตำบลบ้านม่วง
โดยมีอาจารย์เทพพร  เต็มตาวงษ์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีกศน.ตำบลบ้านดุง
กศน.ตำบลบ้านม่วงและกศน.ตำบลถ่อนนาลับ ประชุมวางแผนร่วมกันในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการพัฒนารูปการเแบบการเรียน
การสอนให้กับนักศึกษา

รับประทานอาหารร่วมกันจ้า...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น