สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556

ประชุมอบรมโครงการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

วันที่ 20 กันยายน 2556  คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้าประชุมอบรมโครงการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพ กศน.
ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีท่านว่าที่ร้อยตรีสมปอง วิมาโร เป็นประธานเปิดโครงการ
และมีท่านผอ.สัจจา  วงศาโรจน์ ให้ความรู้เรื่องระเบียบการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและท่านผอ.สุรศักดิ์  เพิ่มพล ให้ความรู้การศึกษาทางไกล
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น