สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556

อบรมสัมมนาวิชาการ นักศึกษาเทียบระดับฯ รุ่นที่ 1

อบรมสัมมนาวิชาการ นักศึกษาเทียบระดับฯ รุ่นที่ 1"การพัฒนาสู่ความสำเร็จและเสริมสร้างอาชีพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"  ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2556 ณ กศน.ตำบลบ้านดุง
โดยมีนักศึกษาจาก กศน.ตำบลบ้านม่วง  ตำบลถ่อนนาลับ ตำบลนาไหม และกศน.ตำบลบ้านดุงเข้าร่วม
เพื่อเป็นการอบรมสัมมนาวิชาการให้กับนักศึกษาเทียบระดับฯ รุ่นที่ 1 ก่อนที่จะจบหลักสูตร

มอบเสื้อให้หัวหน้าวิทยาการจ้านักศึกษาถ่ายภาพกับท่านผอ. (ปลื้มมากๆ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น