สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2556

วันที่ 26 ธันวาคม 2556 คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพนักศึกษาตำบลบ้านดุง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ณ กศน.ตำบบ้านดุง โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดุง ให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ และมีการออกกำลังกายด้วยคะ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น