สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556

อนุรักษ์ประเพณีไทย-ผู้สูงวัยรักการอ่าน (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ)

วันที่ 10 เมษายน 2556 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีไทย-ผู้สูงวัยรักการอ่าน (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ) เพื่อขอพรจากผู้ใหญ่ เนื่องในวันปีใหม่ไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น