สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

กศน.บ้านดุงเกมส์ 2013

วันที่ 29 เมษายน  2556  กศน.บ้านดุง ได้จัดกีฬากศน.บ้านดุงเกมส์ 2013  "การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด"
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดุงวิทยา และสนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี โดยมีนักกีฬาจากหลายๆอำเภอเข้าร่วมอาทิเช่น
กศน.พิบูลย์รักษ์ , กศน.เพ็ญ, กศน.สร้างคอม, กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี, กศน.หนองวัวซอ, กศน.กุดจับ
โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีท่านผอ.จิดาภา่ เปตามานัง เป็นประธานในการเปิดกีฬาครั้งนี้
ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลมีดังนี้
               1.วอลเลย์บอลครูชาย 
                  ชนะเลิศได้แก่ กศน.อำเภอบ้านดุง
                  รองชนะเลิศได้แก่ กศน.อำเภอสร้างคอม

              2.วอลเลย์บอลครูหญิง
                 ชนะเลิศได้แก่ กศน.อำเภอบ้านดุง
                 รองชนะเลิศได้แก่ กศน.อำเภอเพ็ญ

              3.วอลเลย์บอลนักเรียนชาย
                 ชนะเลิศได้แก่ กศน.อำเภอหนองวัวซอ
                 รองชนะเลิศได้แก่ กศน.อำเภอเพ็ญ

             4.วอลเลย์บอลนักเรียนหญิง
                ชนะเลิศได้แก่ กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
                รองชนะเลิศได้แก่ กศน.อำเภอบ้านดุง


อ.ปัทมพร มีทองหลาง มอบเงิน 500 บาทให้กับทีมครูชายที่ชนะเลิศจ้า


ผอ.จิดาภา  เปตามานัง มอบเงิน 1000 บาท ให้แก่ทีมครูชายที่ชนะเลิศ

ครูหญิง จากกศน.บ้านดุงชนะเลิศจ้า

ทีมครูชาย จากกศน.บ้านดุง ชนะเลิศครับ

ทีมนักเรียนชายชนะเลิศจาก กศน.อำเภอหนองวัวซอ

ทีมนักเรียนหญิง ชนะเลิศ จาก กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์จ้า

ผอ.จิดาภา เปตามานัง กล่าวปิดการแข่งขันกีฬา

รางวัลแห่งความสำเร็จของพวกเราชาวกศน.บ้านดุง 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น