สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การแข่งขันกีฬาเปตอง ระดับจังหวัด

วันที่ 24 พฤษภาคม 2556  ครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง ระดับจังหวัด
โดย กศน.อำเภอหนองหาน เป็นผู้ดำเนิการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ณ สงชนะเนามกีฬาโรงเรียน
หนองหานวันครู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกศน.อำเภอต่างๆเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
ผลการแข่งขัน
                  นักศึกษาชาย ชนะเลิศ ได้แก่ กศน.อำเภอบ้านดุง
                  นักศึกษาหญิง ชนะเลิศ  ได้แก่ กศน.อำเภอหนองหาน
                  ครูชาย ชนะเลิศ ได้แก่ กศน .อำเภอเพ็ญ   / ครูชายบ้านดุงได้รองชนะเลิศอันดับ 1
                  ครูหญิงชนะเลิศ ได้แก่กศน.อำเภอกุดจับ /ครูหญิงบ้านดุง ผ่านเข้ารอบรองชิงเท่านั้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น