สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อบรมเชิงปฏิบัติการการออกข้อสอบและคัดเลือกข้อสอบ

คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกข้อสอบและคัดเลือกข้อสอบ"
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมบ้านเชียง สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2556  โดยกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ จัดอบรม
และได้รับเกียรติจากท่านศึกษานิเทศก์บังอร  ดวงดุษฎี เป็นประธานเปิดการอบรม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น