สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2554

จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กศน.ตำบลบ้านดุงกับภาคีเครือข่าย (MOU)

วันที่ 23 ธันวาคม 2554 กศน.ตำบลบ้านดุง ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กศน.ตำบลบ้านดุงกับภาคีเครือข่าย (MOU) ณ กศน.ตำบลบ้านดุง โดยมีท่านผอ.ธนากร  หาญกุล เป็นประธาน เพื่อร่วมมือในการพัฒนากศน.ตำบลบ้านดุง ทั้งในด้านการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาให้กับประชาชน

ผอ.ธนากร หาญกุล ร่วมลงนามกับท่านบุญเพ็ง ดอนหัวบ่อ กำนันตำบลบ้านดุงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น