สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557

เดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

วันที่ 28 มีนาคม 2557 คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 
โดยมีท่านนายอำเภอบ้านดุง เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น