สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556

วันที่ 8-9 มีนาคม 2557 กศน.ตำบลบ้านดุง ได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านดุงวิทยา อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น