สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

โครงการปรับพื้นฐานผู้เรียน ๑/๒๕๕๕

           วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 กศน.ตำบลบ้านดุง ได้จัดโครงการปรับพื้นฐานผู้เรียน
              ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง
                             เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานให้กับผู้เรียนในรายวิชาพื้นฐานไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น