สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp)

กศน.ตำบลบ้านดุงและกศน.ตำบลศรีสุทโธ ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp) ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฏาคม 2554 ณ ศาลาวัดศรีขวัญเมือง ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง โดยมีคณะวิทยากรจาก ศูนย์ SEC : Smaile English Center  จังหวัดขอนแก่น


อ.จิร รัดไสย์ วิทยากรจาก SEC


นักศึกษากำลังกล่าวแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น