สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2554

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุงได้ออกรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2554 ณ บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ  หมู่ 10 ตำบลบ้านดุง ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น