สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2554

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุงได้ออกรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2554
ณ บ้านหนองสองห้อง โดยมีท่าน ผอ.ธนากร หาญกุลได้พบปะกับชาวบ้านหนองสองห้อง ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านนายผดุง แสนสุด (ประธานอส.กศน.ตำบลบ้านดุง) กล่าวต้อนรับท่านผอ.และคณะครู


ท่านผอ.ธนากร หาญกุล พบปะกับประชาชนบ้านหนองสองห้องผู้ใหญ่ผดุง แสนสุด (ประธานอส.กศน.ตำบลบ้านดุง)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น