สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายเพ็ญศิลป์   ภูเด่นผา ครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้าร่วมโครงการ กศน.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  
 ชุดที่ 2  ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม ถึง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554   ณ กรุงเทพมหานคร 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น