สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2555

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้าร่วมงานกีฬาทอ้งถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี  2555 ณ สนามกีฬาอบต.บ้านจันทน์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคี
ในหมู่คณะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น