สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาครูอาชีพ"(Professional Teacher Development)

คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาครูอาชีพ"(Professional  Teacher  Development) รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท  อำเภอหนองแสง    จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาครู กศน. โดยทีมงานวิทยากร ดร.โสภณ  ภูเก้าล้วนและคณะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น