สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

อบรมการทำขนมไทย

วันที่ ๑๐-๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๕  กศน.ตำบลบ้านดุงร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดอุดรธานีได้จัด โครงการยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น
เพื่อรองรับรายได้แท้จริงที่เพิ่มขึ้น" เทคนิคการทำขนมไทยเพื่อธุรกิจ"  
ณ ศาลาวัดบ้านห้วยปลาโด ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี 
โดยมีผู้เข้าอบรมโครงการนี้ จำนวน ๓๐ ท่านพร้อมด้วยคณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง


นายธนบุญโรจน์  เถื่อนฮ้าวลานายกอบต.บ้านดุง
และรองนายอบต.บ้านดุง เป็นประธานเปิดโครงการ

ท่านสท.ถนอม วิทยากรทำขนมไทย


นายประหยัด  ศรีอาสา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี

                             


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น