สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กศน.ตำบลบ้านดุง จัดโครงการปลูกป่า "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ "

วันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๕๕ คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ได้จัดโครงการปลูกป่า
"วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ " ร่วมกับนักศึกษา  รองนายกอบต.บ้านดุง
 และเลขานุการนายกอบต.บ้านดุง ณ บริเวณอาคารอบต. หลังใหม่  บ้านถ่อนคำหวด 
ตำบลบ้านดุง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และส่งเสริมให้นักศึกษารักษ์ป่า 


             
   
             

                            

          

          

         

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น