สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านดุง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง โดยมีท่านอนุสรณ์  สิงห์พันธ์  รองนายก
อบต.บ้านดุงเป็นประธานในพิธีเปิดและมีท่านสมัย เลขานายกอบต.บ้านดุง
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาครั้งนี้

                 
   


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น