สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เข้าร่วมการเลือกตั้งประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้าร่วมการเลือกตั้ง
ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล  ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านดุง     โดยมี ท่านชัยวัฒน์  ธรรมวัฒน์ปลัดอำเภอบ้านดุง และ 
ท่านบุญเพ็ง   ดอนหัวบ่อกำนันตำบลบ้านดุง เป็นประธาน พร้อมด้วยท่านนายก
อบต.บ้านดุง ร่วมเป็นเกียรติ ในครั้งนี้  ตำบลบ้านดุงมีประธานสตรีระดับหมู่บ้าน
จาก ๑๘ หมู่บ้านได้เข้ามาคัดเลือกในระดับตำบล  ซึ่งผลการคัดเลือกคือ 
นางสงวน มนตรี จากบ้านหนองไฮ หมู่ ๗  ได้รับเลือกเป็นประธานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลบ้านดุง 


             
             
             
             
                           นางสงวน  มนตรี  ประธานกองทุนสตรี ระดับตำบล
             
             

คนไทยหัวใจเดียวกัน ต้องมีน้ำใจให้กันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น