สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สำรวจครอบครัวรักการอ่าน

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุงและเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 
อ.กอบุญ  สีหาท้าว ได้ออกสำรวจครอบครัวรักการอ่านในเขตตำบลบ้านดุง
ทั้ง ๑๘ หมู่บ้าน เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นครอบครัวรักการอ่านร่วมกับกศน.ตำบลบ้านดุง 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมการอ่านหนังสือให้กับชุมชน 

                           

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น