สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ประเมิน ครูกศน.ตำบล เพื่อต่อสัญญาจ้างและเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี

วันที่ 5 ตุลาคม 2555 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้ารับการประเมิน
เพื่อต่อสัญญาจ้าง และเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอบ้านดุง
โดยมีท่านผอ.ธนากร หาญกุล เป็นประธานและคณะกรรมการสถานศึกษา
เป็นกรรมการในการประเมินครั้งนี้

คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง แนะนำตัวจ้าไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น