สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555

พิธีมอบพระพุทธรูปและปัจจัยพัฒนาโรงเรียนในฝัน

วันที่ 30 ตุลาคม 2555 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุงได้เข้าร่วมพิธีมอบพระพุทธรูป
และปัจจัยพัฒนาโรงเรียนในฝัน  (โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ)
 ร่วมกับชาวบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ ....................
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น