สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ประชุมคณะกรรมการตำบลสััญจร

วันที่ 16 ตุลาคม 2555 นางวรัญญา พิมพรภิรมย์ ได้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการตำบลสัญจร ณ ศาลากลางบ้านปอพาน หมู่ที่ 15 
ตำบลบ้านดุง 

            

            


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น