สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประชุมสัญจร ประจำเดือนมิถุนายน 2556

วันที่ 5 มิถุนายน 2556 กศน.อำเภอบ้านดุง ได้ดำเนินการประชุมสัญจรคณะครู ณ กศน.ตำบลนาไหม  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นการเยี่ยมชมกศน.ตำบลนาไหมไปด้วย 
ในโอกาสนี้ท่านผอ.จิดาภา ได้มอบเงินจำนวน 2000 บาท แก่นักกีฬาแชร์บอล เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬา 
และมีการเยี่ยมชม กศน.ตำบลนาไหม ....
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน...

                                    ผอ.จิดาภา มอบเงิน 2000 บาท แก่นักกีฬาแชร์บอลจ้า....


สวนครัว กศน.ตำบลนาไหม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น