สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับจบม.6 ใน 8 เดือน

วันที่ 28 มิถุนายน 2556 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้นำนักศึกษาเทียบระดับ จบม.6  ใน 8 เดือนเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษา
โดย กศน.ตำบลบ้านดุง มีผู้เข้าเทียบจำนวน 40 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านดุง 
โดยมีท่านผอ.สมปอง วิมาโร ผอ.สำนักงานกศน.จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศในครั้งนี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น