สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการ กศน.ผู้นำการเรียนรู้ประชาธิปไตยในการเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ.2556

 วันที่ 17 มิถุนายน 2556 นางอรอุมา โคตรโสภา ครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้ารับการอบรมโครงการ กศน.ผู้นำการเรียนรู้ประชาธิปไตยในการเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ.2556  โดยมีท่านผอ.สมปอง วิมาโร เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าอบรมจำนวน 200 คน จาก 20 อำเภอ ซึ่งการอบรมนี้ ได้รับความรู้ด้านประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก  โดยได้รับเกียรติ
จากท่านวิทยากรที่มีความรู้ด้านนี้มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม


                                            ท่านนิรันด์ ยั่งยืน อัยการศาลแขวงอุดรธานี


                              ท่านเฉลิมพล ชัยกิตติกรณ์ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี


                                                            ท่านบุญเหลือ  บุบผามาลา 
     ให้ความรู้เรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น