สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการเสริมสร้างศักยภาพครู กศน. ปี 56

คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพครู กศน. ปี 56  รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมราชศุภมิตร  จังหวัดกาญจนบุรี

ท่านประเสริฐ บุญเรือง เลขากศน. เป็นประธานเปิดโครงการอ.วรัญญา พิมพรภิรมย์ (คนสวมแว่นตาจ้า)อ.ปัทมพร  มีทองหลาง (สาวเสื้อสีฟ้าจ้า)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น