สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อบรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปี 56

วันที่ 21 มิถุนายน 2556 นางอรอุมา โคตรโสภา ครูกศน.ตำบลบ้านดุง ร่วมกับท่านผอ.จิดาภา เปตามานัง
ผอ.กศน.อำเภอบ้านดุง, นายเทพพร  เต็มตาวงษ์ ครูผู้ช่วยและนางสาวเกศรินทร์ พิลาดี ครูกศน.ตำบลบ้านม่วง ได้เข้าร่วมอบรม
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปี 56 ณ ห้องประชุมบ้านเชียง สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
โดยมีท่านผอ.สมปอง วิมาโร เป็นประธานเปิดการอบรม และท่านรองนงนารถ   ท่านผอ.อำเภอต่างๆ จาก 20 อำเภอ ครูอาสาฯและครูกศน. 
ร่วมอบรมครั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจและความพร้อม ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้..ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น