สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556

พิธีไหว้ครู ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านดุง  โดยมีท่านผอ.จิดาภา เปตามานัง เป็นประธานในพิธีไหว้ครู
และในครั้งนี้ มีการประกวดพานไหว้ครูในประเภทความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ 
         ผลการระกวดพานไหว้ครูประจำภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
               ๑. ประเภทความสวยงาม 
                    ชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ปวช.สาขาการท่องเที่ยว (1,500 บาท)
                    รองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่ กศน.ตำบลบ้านชัย
                    รองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่ กศน.ตำบลศรีสุทโธ
            
                ๒. ประเภทความคิดสร้างสรรค์
                    ชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ กศน.ตำบลบ้านดุง  (1,500 บาท)
                    รองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่ ปวช.สาขาไฟฟ้ากำลัง
                    รองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่ กศน.ตำบลถ่อนนาลับ

                ๓. รางวัลพิเศษ มอบให้กับนักศึกษาคนพิการ โดยอาจารย์เทพพร  เต็มตาวงษ์

           กศน.ตำบลบ้านดุง ส่งเข้าประกวดจ้า
                             ปวช.สาขาการท่องเที่ยวชนะเลิศอันดับ ๑  ประเภทสวยงาม 


                  กศน.ตำบลบ้านชัย รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทสวยงาม

กศน.ตำบลศรีสุทโธ รองชนะเลิศอันดับ ๒  ประเภทสวยงาม

                    กศน.ตำบลบ้านดุง ชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทความคิดสร้างสรรค์


                             ปวช.สาขาการไฟฟ้ากำลัง รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทความคิดสร้างสรรค์


                             กศน.ตำบลถ่อนนาลับ รองชนะเลิศอันดับ ๒  ประเภทความคิดสร้างสรรค์


อ.เทพพร เต็มตาวงษ์ มอบเงินรางวัลแก่นักศึกษาผู้พิการครับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทความคิดสร้างสรรค์จ้า (1500 บาท)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น